Program SAGiK - Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna województwa pomorskiego

Kompletowanie operatów. Patrz STREFA WYKONAWCÓW/Skład operatów

Wzorcowe formularze i dokumenty

Data wpisania do bazy 2.07.2014

Numer 1